Přežití Iai spočívá v “nukitsuke”

O výsledku střetu je rozhodnuto v okamžiku, kdy meč opustí sayu 鞘. V Iaidō 居合道 je velice důležité porazit protivníka bez vytasení meče.

Tento [koncept] je stejný pro všechna bojová umění, a zvláště pak v Iai 居合い – tasení meče je ta úplně nejposlednější z posledních možností, nicméně, je-li meč vytasen, je nutno [protivníka] porazit jedním pohybem. Je nezbytné, abychom byli duševně připraveni, že “budeme-li napadeni koněm, musíme se bránit. Stejně tak, budeme-li napadeni člověkem, musíme se téže bránit.”

Nukitsuke 抜き付け je [nejen] nejdůležitější částí zacházení s mečem, nemluvě o přežití umění Iai, je to [téže] nejpokročilejší způsob tasení, a proto je třeba dlouhodobého tréninku k jeho zvládnutí.

Absence tameshigiri 試し斬り videí, obsahujících nukitsuke je důkazem jeho obtížnosti.

Protože obtížnost je opravdu vysoká, množství lidí, kteří jej provádí chybně a stále dokola sekají [pouze] horní půlkou těla, stále roste.

Sekejte svými boky! Sekejte svým pupkem! Nezapomínejte na zanshin 残心! Zachovejte eleganci!

sōshi Kinji Nakagawa
祖師中川欽詞