Pro zájemce

Naše dōjō pořádá pravidelné tréninky a semináře v průběhu celého roku. Naprostá většina z nich je otevřena i pro nové zájemce, ať už se jedná o shlédnutí hodiny v roli diváka, nebo již se zapojením, základním seznámením s naší školou a cvičením pod vedení instruktora (pokročilého studenta).

Začít s tréninkem můžete kdykoli během celého roku!

V obou případech je vhodné se nejprve domluvit skrze emailovou adresu (viz kontakty), aby s vámi bylo počítáno.

Kdo může cvičit?

Obecně platí, že cvičit může každý, kdo má zájem.

Věk není překážkou, ačkoli je potřeba uvážit a přizpůsobit cvičení jak velmi mladému, tak staršímu člověku.

Z důvodu pojetí výuky není zpravidla vhodné zapojovat děti do cca 14 let, zpravidla je to nebaví, nicméně existují jiné kurzy (kroužky) bojových umění pro děti, které je v daný věk více zaujmou. Tím si k bojovým uměním mohou udělat kladný vztah a za pár let se mohou k battōjutsu vrátit.

Ani zdravotní omezení nemusejí být překážkou, techniky a cvičení se dá částečně upravit „na míru“. Zde samozřejmě záleží na daném omezení.

Vše je vždy na domluvě!

Na první cvičební „zkušební“ hodinu se bude hodit:

  • Pohodlné oblečení umožňující volný pohyb (jakékoli cvičební kimono, nebo i triko a kraťasy)
  • Pásek pro zasunutí meče (postačí i karatistický a zpravidla je možné ho na hodině půjčit)
  • Dřevěný meč bokken (lze zapůjčit)
  • Chuť se učit něčemu novému

Za první hodinu nic neplatíte, bojová umění jsou velmi specifickou „zálibou“ a battōjutsu patří mezi ty tradičnější. Tudíž dokud si to nezkusíte, tak nezjistíte, zda vás to může a bude bavit.

Co mě bude čekat dál?

Pokud se rozhodnete, že vás naše bojové umění a škola baví a naplňuje, pak vás budou čekat příjemné tréninky ve fajn společnosti v našem dōjō, kde získáte kromě fyzických schopností (případné zlepšení fyzické kondice, naučení technik a osvojení ovládání japonského meče) také nabytí znalostí o historii a filozofii japonských bojových umění. Protože každý vážný zájemce by měl svou cestu budō podpořit i znalostmi z daného oboru (a japonské kultury celkově), jak učí náš sensei – bunbu ryōdō.

Naši učitelé a pokročilí studenti podílející se na výuce vás povedou osnovami školy a postupně si osvojíte celý repertoár technik. To samozřejmě může zabrat (a zpravidla zabere) celé roky. Bojová umění jsou celoživotní cestou, nicméně radost z nově nabitých schopností a znalostí se dostavuje po celou dobu studia.

Velkou výhodou je, že náš učitel pan Kinji Nakagawa na naše úsilí neustále dohlíží a jednou ročně k nám zpravidla zavítá na delší dobu (v řádu měsíců) a osobně vede tréninky a semináře, čímž nám všem neskutečně pomáhá na naší cestě.

V rámci osnov naší školy je zahrnuta praxe tameshigiri, což je testování našich schopností sekáním reálných cílů (zpravidla smotaných rohoží nebo bambusu). Tato praxe bývala používaná ve většině škol, ale dnes jde o poměrně vzácnou součást osnov. Tento bod bývá pro studenty zlomový, jelikož jde o praktickou verifikaci nabytých dovedností. Tameshigiri se provádí od jednoduchých samostatných seků až po složitější sekvence a variace – stále je se co učit a jak se zdokonalovat. Sám sensei vždy říká, že tameshigiri je dovršením techniky. 

Po nějaké době (závisející zejména na intenzitě cvičení a snaze) vás pravděpodobně budou čekat zkoušky na technické stupně. Naše škola má 3 stupně kyū (žákovské) a následné stupně dan („pokročilé“). V tuto chvíli platí, že stupně kyū je možné skládat pod pověřenou osobou (Pavel Slavík, 6. dan) a stupně dan pak přímo pod osobou senseie Nakagawy. V tomto bodě už je vhodné mít vlastní vybavení (odpovídající cvičební kimono, meč…).

Kromě cvičení se můžete těšit na zážitky s přátelskou skupinou lidí, které baví a naplňuje stejná záliba/cesta a podporu ze strany starších studentů a instruktorů.