Měsíc tréninků battōjutsu,

aneb sensei Nakagawa Kinji opět v ČR

Někteří čtenáři časopisu „Bojová umění“ již určitě znají osobu Nakagawy senseie 中川先生 z několika článků ve spojitosti s uměním japonského šermu battōjutsu 抜刀術. A protože tento článek bude mapovat letošní návštěvu senseie 先生 v ČR, pojďme si aspoň trochu v úvodu připomenout tuto výjimečnou osobnost japonských bojových umění čtenářům, pro které je tato oblast bojových umění nová.

Kdo je sensei Nakagawa Kinji?

Nakagawa Kinji 中川欽詞 pochází z města Kumamoto 熊本市 (narozen 10.3.1952), které leží na japonském ostrově Kyūshū 九州 a je představitelem školy japonského šermu nazvané Nakagawa ryū 中川流 (dříve pojmenované Nakagawa tozan ryū 中川戸山流) a držitelem titulu hanshi 範士, 8. danu 段 ve škole Toyama ryū 戸山流. Obě tyto školy jsou zaměřené na techniky battōjutsu, tedy především na techniky rychlého tasení, ze kterého se student snaží zasáhnout svého oponenta již prvním pohybem.

Když se podíváme trochu více do historie, Nakagawa sensei ve svém mládí studoval bojová umění tradičních škol Hōki ryū 伯耆流 a Musō shinden ryū 夢想神伝流. Nicméně v prosinci roku 1977 se setkal s Tokutomim Tasaburōem 徳富太三郎, u kterého začal posléze intenzivně studovat. Tokutomi sensei 徳富先生 byl kaichō 会長 (představený) linie Morinaga-ha 森永派 školy Toyama ryū. Toto setkání se ukázalo být na cestě meče pro Nakagawu senseie osudové. Tokutomi sensei a jeho trénink bylo to, co Nakagawa sensei dlouhou dobu hledal. Tokutomi sensei byl jedním z posledních učitelů školy Toyama ryū, kteří měli vazbu na původní učení této školy vycházející z výcviku na vojenské akademii ve městě Toyama 戸山市. Jeho učitelem byl Morinaga Kiyoshi 森永清, jeden ze tří hlavních výcvikových instruktorů na této akademii. Zbývající dva byli Nakamura Taizaburō 中村泰三郎, Yamaguchi Yūki 山口勇喜. Díky tomuto spojení byl Tokutomi sensei doslova poslední učitel z původní Toyama ryū.

Období, kdy Nakagawa sensei trénoval v Tokutomi dōjō 徳富道場, bylo pro něj to nejkrásnější. Nakagawa sensei vzpomíná na svého učitele takto: „Byl jsem okouzlen technikami iaijutsu 居合術 v podání Tokutomi senseie a snad ještě více jeho osobností.“ Existovali učitelé bojových umění, jejichž techniky byli vynikající, ale jejich charakter bohužel ne, a proto pro Nakagawu senseie takoví učitelé nikdy nebyli zajímaví. Tokutomi sensei měl však velice ryzí charakter, díky kterému bylo vždy velice přínosné být v jeho přítomnosti.

Po nějaké době svého tréninku battōjutsu se Nakagawa sensei zúčastnil jako student Tokutomi dōjō několika otevřených celojaponských soutěží v tameshigiri 試し斬り (přesekávání slaměných rohoží předem daným způsobem). Zmiňme ze všech úspěchů dva případy, kterých si sensei velice váží. Prvním je vítězství v mistrovství tameshigiri pořádaném Dai nippon butoku-kai 大日本武徳会 v Tokiu 東京 v roce 1979 a druhým je vítězství z roku 1981 v mistrovství tameshigiri pořádaném Dai nippon toyama-ryū 大日本戸山流 pro držitele 6. danu a vyšších technických stupňů.

Uplynul nějaký čas a Nakagawa sensei se z rodinných důvodů vrací do Kumamota, kde s požehnáním Tokutomi senseie pokračuje v tréninku Toyama ryū již ve svém dōjō 道場. Nakagawa sensei krom výuky pořádá mnoho veřejných vystoupení, aby tak představit své umění širší veřejnosti. Také se pouští do organizování velikých slavností bojových umění, které se konají přímo pod hradbami hradu v Kumamotu a přilákají tak velkou účast v řadách veřejnosti.

Sensei přesto dále přemýšlí, jak by mohl více prezentovat své umění a rozhodne se pro cesty do zahraničí, aby tak oslovil zájemce z různých zemí. A tak v roce 2008 Nakagawa sensei poprvé vyjíždí za hranice Japonska, a to konkrétně do Anglie, aby se mohl podělit s místními zájemci o své umění meče. Od tohoto roku tráví i několik měsíců v roce na cestách po světě, kde šíří battōjutsu.

Snaha Nakagawy senseie podělit se o tradiční oblasti kultury se neomezuje pouze na oblast bojových umění. Nakagawa sensei zakládá organizaci s názvem Shidōkai 斯道会, jejímž hlavním cílem je zachování a šíření tradiční japonské kultury. Tato organizace zaštiťovala v minulosti nejen akce v Kumamotu, ale již několik let i v České republice, kde pořádá přednášky, vystoupení a workshopy různých oblastí tradiční japonské kultury, jako jsou bojová umění, kaligrafie, čajový obřad, tanec a dalších.

Vraťme se ale zpět k tréninku bojových umění. Nakagawa sensei navštěvuje ČR od roku 2009, kdy sem byl pozván panem Bohumilem Plankou z Česko-japonské společnosti a od té doby v ČR pořádá pravidelné tréninky pro své studenty. Postupně začínají studovat pod jeho vedením skupinky z Prahy, Olomouce, Děčína, Ostravy, Slaného, Plzně a Mladé Boleslavi. Sensei seznámil nejprve své studenty s technikami školy Toyama ryū, ale později se čím dál tím více zaměřoval na techniky komplexnější školy Nakagawa ryū . Na svých lekcích se zaměřuje na přesný tvar jednotlivých pohybů v katách 型, které všichni studenti později prověřují praktikováním tameshigiri, jež sensei považuje za velmi důležité s ohledem na ověření si kvality vlastní techniky každého studenta.

Co je battōjutsu?

Battōjutsu 抜刀術 je starý termín pro iaijutsu 居合術 a označuje dovednost rychlého tasení meče za účelem zasáhnout oponenta. Obecně platí, že battōjutsu je praktikováno jako součást koryū 古流 – klasických bojových škol a je úzce spojen především s tradicí kenjutsu 剣術 – uměním japonského šermu. Battōjutsu ve školách Nakagawa ryū a Toyama ryū je praktikováno, ideálně hned od počátku tréninku, se skutečnou čepelí, tzv. shinkenem 真剣. Tento přístup je dnes ve školách bojových umění velice ojedinělý, většina škol šermu pracuje v tréninku se vzorcem: bokken 木刀 (dřevěný meč), iaitō 居合刀 (kovový meč bez ostří) a jen ti nejzkušenější se dostanou k praxi se shinkenem (skutečným bojovým mečem). Vraťme se k battōjutsu, které se snaží své učení stále udržovat zaměřené na bojovou reálnost všech svých technik. Jak říká na svých lekcích Nakagawa sensei o provádění umění battōjutsu “Vyvarujte se všech zbytečných pohybů, které vám ve skutečném boji mohou přinést smrt.“ Způsob praxe battōjutsu je většinou tvořena formou nacvičování kata (sestav), kumitachi 組み太刀 (cvičení technik proti tréninkovému partnerovi) a tameshigiri (všechny techniky jsou trénovány i formou přesekávání slaměných cílů).

Letošní pobyt senseie v ČR

V letošním roce se sensei zaměřil na procvičování základních technik, takzvaných kihon waza 基本技, bez kterého, jak sám zdůrazňuje, není možné se správným směrem vyvíjet dále. Snad každá lekce se senseiem začínala nácvikem kamae 構え – postojů a suburi keiko 素振り稽古 – základních provedení jednotlivých seků. Sensei se soustředil na mnoho základních detailů, počínaje správným držením meče, postavením těla, kroky a pohybu těla během samotného seku. Dále se pokračovalo přes techniky souboru happō nuki 八方抜き, jenž je složen z osmi základních technik, které všechny vycházejí z nuki uchi 抜き打ち (to jsou techniky, ve kterých hned prvním pohybem meče, tedy tasením, zasahujeme svého oponenta, aneb první technika je tou poslední). Tyto techniky sensei rozvíjel do mnoha variant a podob, aby si tak všichni jeho studenti mohli uvědomit správné propojení pohybu těla s pohybem meče. Sensei kladl důraz na funkčnost jednotlivých technik a jejich propojení se sahō 作法 – etiketou bojových umění. Jak sám říká, bez technik sahō jde jen o prázdné máchání mečem, kterému není třeba věnovat čas. Je zajímavé sledovat senseie jak v průběhu let mění svůj způsob výuky v závislosti na úrovni svých studentů. A z mého pohledu je také sensei daleko více kritičtější k chybám svých studentů nejen během tréninku, ale i v chování a vystupování mimo dōjō. Já osobně toto vítám, neboť dobře míněná kritika dokáže studenty bojových umění posunout v pozitivním smyslu v jejich úrovni bojových umění dále.

Nyní se trochu podrobněji podívejme na program letošního senseiova pobytu u nás v republice. Hned první víkend po svém příletu do ČR byl pozván na mezinárodní seminář karate 空手 nazvaný Silesia gasshuku 2017, který proběhl v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách. Na tomto semináři Nakagawa sensei demonstroval v krátkém vystoupení techniky battōjutsu své školy. Při této příležitosti měl možnost se seznámit s panem Masaru Miurou 三浦大, shihanem karatedō 師範空手道, který toto soustředění karate vedl. Společně pak vedli dlouhé hovory o společných aspektech jejich umění.

Následující víkend Nakagawa sensei vedl seminář v prostorách pražského Kenshōkan dōjō 剣捷館道場, které je v současnosti zároveň centrálou jeho školy – honbu dōjō 本部道場. Dvoudenní trénink byl zaměřen na procvičení většiny technik školy Nakagawa ryū battōjutsu. Jak následně sám dodal, chtěl vidět jak a kam se posunula úroveň jeho studentů. Zároveň svou výuku doplňoval zajímavými detaily jednotlivých technik.

V týdnu po semináři v Praze měl Nakagawa sensei vystoupení s přednáškou na téma battōjutsu na půdě pražského Kulturního a informačního centra Japonské ambasády, které se nachází v Hellichově ulici 1 na Malé Straně. Přednáška proběhla pod záštitou Česko-japonské společnosti (ČSJ) a slečny Karolíny Motejzíkové, která vede Sekci bojových umění ČJS (dnes Společnost pro studium tradičních bojových umění ČJS).

Následoval víkendový seminář v Ostravě, který pořádal Jan Jurásek. Akce proběhla v tréninkových prostorách místní městské policie. Součástí semináře byl i trénink tameshigiri (přesekávání slaměných rohoží), při kterém si mohli všichni vyzkoušet v praxi techniky, které před tím studovali v dōjō.

V úterý se pak uskutečnil jednodenní seminář v Mladé Boleslavi u Radovana Křížka, na který dorazilo mnoho nových zájemců o techniky japonského meče. Byla to celkově druhá senseiova návštěva v tomto dōjō a moc si pochvaloval přístup místních studentů. Sensei po semináři všechny pochválil a přislíbil přijet i příští rok. Tohoto semináře se zúčastnil zatím asi nejmladší student Nakagawy sensei, a tím byl mladoboleslavský Pavel, který byl opravdu šikovný. Během keiko 稽古 dokázal přesně opakovat procvičované techniky. Všichni mu přejeme, aby jeho nadšení a energie do tréninku vydržely do dalších let.

V pátek poté proběhl trénink tameshigiri, zaměřený pouze na techniku kiri age 切上げ ve čtyřech provedeních. Tato technika kiri age, tedy sek přímo z tasení šikmo nahoru, je oblíbenou technikou Nakagawy senseie. Na tuto techniku klade vždy velký důraz při výuce svých studentů a tak není divu, že právě tuto techniku určil pro tameshigiri. Byla jak již bylo napsáno čtyřmi metodami a to s krokem vpřed, vpravo, otočením se vzad s krokem vpřed a poslední porvedení bylo s otočením se vzad a se stahujícím se krokem vzad. Na tréninku byla přítomna Česká televize, která připravuje dokument o japonském meči a senseiem natočila krátký rozhovor. V rámci cvičení byl předveden čajový obřad senchadō 煎茶道 panem Janem Hálou z pražské Dobré čajovny, což bylo moc příjemné zpestření.

Následující den se konal seminář v Děčíně, kde jej organizovali Vladimír Budín a Tomáš Hořejší. Děčínskou studijní skupinu sensei navštěvuje pravidelně již několik let. I tentokrát se výuka zaměřila na kihon waza a shihō giri 四方切り, po sobě jdoucí techniky prováděné do více směrů. Konec semináře byl věnován opět tameshigiri.

Poslední neděli senseie v ČR byl seminář opět v pražském oddíle Kenshōkan dōjō, zaměřený na tameshigiri. Celý program byl věnován detailům technik a přípravě na správné provádění tameshigiri.

Mezi všemi semináři proběhlo mnoho dalších tréninků nejen v pražském Kenshōkan dōjō, ale i třeba pro skupinu cvičící s Martinem Hradeckým. Každý tak mohl trávit čas studiem pod vedením Nakagawy senseie v podstatě každý den jeho pobytu.

Co bylo velice příjemné, byla skutečnost, že se tréninků a seminářů Nakagawy senseie již několik let zúčastňují i studenti či instruktoři jiných bojových umění, jako iaidō 居合道, karate, kendō 剣道, ninjutsu 忍術, sebeobrany, a dalších, z různých koutů České republiky. A tak nyní, krátce po odjezdu senseie zpět do Japonska, se již domlouvá program senseiovi další návštěvy ČR, která se uskuteční v dubnu příštího roku. Do té doby by měli všichni studenti Nakagawa ryū pilně pracovat na svých technikách battōjutsu, aby se jejich úroveň do dalšího příjezdu senseie posunula zase o krok dále.

Rád bych i touto formou poděkoval Nakagawa senseii za jeho čas a ochotu podělit se o své zkušenosti. A za mnoho důležitých rad a informací, ale i kritiky, která měla za cíl nás posunout dál. Moc si vážím času, který nám sensei věnoval, a těším se na další setkání, které bude během léta v Japonsku.

Můj dík patří také Jiřímu Borskému za pomoc s překladem na akcích během senseiova pobytu.

Kenshōkan Dōjō Praha

Pokud máte zájem o tréninky battōjutsu školy Nakagawa ryū a Toyama ryū, můžete přijít mezi nás na kterýkoli trénink, který pořádáme. Dveře našeho dōjō jsou pro nové zájemce otevřené po celý rok.

Pravidelné tréninky:
budova Strojní fakulty ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2 (hala A3)
Mail: info@nakagawaryu.com
Web: www.nakagawaryu.com
Facebook: www.facebook.com/nakagawa.ryu.battojutsu


Tento článek byl otištěn v roce 2017 v časopisu Bojová umění (Fighter’s magazín). Některé z uvedených informací již mohou být jinak. Také je text doplněn o kanji k jednotlivým japonským termínům. Prosím berte to v potaz.