Tameshigiri 試し切り

historie, bezpečnost a etiketa

Poslední dobou přibývá akcí spojených s praxí tameshigiri – testování technik jednotlivých seků skutečným mečem. Bohužel se množí případy, kdy lidé praktikující trénink tameshigiri provádějí svou činnost nebezpečným způsobem nejen pro cvičící studenty, ale i pro přihlížející. V tomto článku bych rád upozornil na některé věci, ke kterým by podle mě vůbec nemělo docházet. A pokud k nim dojde, je to většinou dostatečný signál, který nás informuje o kvalitě pořádajícího instruktora nebo dōjō 道場, atd.

Nakagawa sensei předvádí techniku tameshigiri na bambusové tyči.

Co je vlastně tameshigiri

Tameshigiri je test seku prováděný shinkenem 真剣, tedy skutečným mečem. Ve středověkém Japonsku bylo tameshigiri prováděno z pohledu mečíře za účelem prověření kvality jím vyrobené čepele. Za tímto účelem byla praxe tameshigiri propagována především v období Edo (Edo-jidai 江戸時代, 1603 – 1867). K testování čepelí byli vybíráni zkušení šermíři, kteří byli schopni provést test způsobem, který by nebyl pro čepel nebezpečný a zároveň díky tomu nebylo možné pochybovat o výsledku provedeného testu.

Pavel Bolf uvádí ve svém článku, že v historii dokonce existovali specialisté, kteří se tomuto oboru věnovali. To bylo proto, že nihontō 日本刀 – japonský meč je vzhledem k náročnosti procesu svého vzniku nákladnou záležitostí. A tak je logické, že ani majitel meče a v žádném případě jeho výrobce, by jistě nebyli rádi, kdyby „jejich“ meč došel při testování k újmě, popř. byl zcela zničen. Tameshigiri se ve feudálním Japonsku provádělo na různých materiálech, ale také třeba na tělech popravených či odsouzených zločinců. V tomto případě byly určeny konkrétní cíle, které měly různou odolnost, např.:

Tabi gata 足袋形 – přeseknutí kotníku,
Ō kesa 大袈裟 – šikmý řez od ramene k protějšímu boku,
Gyaku kesa giri 逆袈裟斬り – diagonální sek vedený od spodu nahoru,
Suihei giri 水平斬り – horizontální sek,
Makkō giri 真っ向斬り – vertikální sek od hlavy k rozkroku,
Dodan giri 土壇斬り – vetikální sek několika na sobě ležících těl
a další.

Mistr Nakayama Hakudō testuje čepel meče.

Nakayama Hakudō během testu meče.

Jsou i případy, kdy jako materiál k sekání mohly být použity tenké ocelové plechy, ale i například helmice od zbroje. V pozdější době byly používány jako materiál určený k sekacím testům snopce slámy nebo třeba bambusové tyče. Nejčastěji se za účelem tameshigiri smotávají tzv. igusa 藺草, což jsou speciální travní rohože, do tvaru sloupců. Také se používají goza 茣蓙 (nebo také tatami omote 畳表), což je slaměná vrchní vrstva tradičních rohoží tatami 畳, která je také smotávána do sloupců. Takovýmto sloupcům se říká makiwara巻き藁 (v překladu „srolovaná sláma“) a svazuje se pěti až šesti úvazy obyčejným provázkem. Není vhodné, abyste pro vázání používali vázací plastové pásky, lepenku nebo dokonce slabý drátek. Před samotným sekáním se musí wara na nějaký čas namočit do vody, aby získaly potřebnou pevnost a zároveň nepoškodily čepel meče poškrábáním bočních ploch. Namočená wara prý lépe odpovídá odporu lidského těla.

Nasekané bambusové tyče po tréninku tameshigiri u Nakagawy senseie.

Tameshigiri v rámci Nakagawa ryū battōjutsu 中川流抜刀術

Z pohledu studentů tradičních bojových umění se tameshigiri praktikuje pro ověření si funkčnosti techniky, kvality jednotlivých seků a jejich kombinací. Je to tréninkový proces, který nám může pomoci zlepšit naši techniku.

Jeden z důležitých detailů, který si hlídáme při samotném seku, je tzv. hasuji 刃筋, což je úhel, pod kterým čepel dopadá na cíl v závislosti na pohybu, který jsme vedli. Správný úhel čepele je důležitý nejen z hlediska správnosti techniky, ale také proto, že při špatném hasuji by mohlo dojít dokonce ke zlomení čepele. Navíc pokud je technika seku správná, je až překvapující, že pro úspěšný sek není zapotřebí fyzické síly.

Během tameshigiri nejde jen o přeseknutí cíle konkrétní technikou, ale o celkový pohyb, načasování a estetické stránky pohybu. Je důležité se soustředit na možnost dalších navazujících pohybů, seků, na jejich kombinaci, atd.

K tameshigiri bychom ale rozhodně neměli přistupovat jako k nějaké zajímavé „atrakci“, díky které potěšíme své ego, nebo se předvádíme před přihlížejícími.

„Tameshigiri není cílem, ale dovršením našeho tréninku. Bez ověření si správnosti seku jen slepě víříme vzduch.“

Nakagawa sensei, Praha 2018

Bez znalosti a dovednosti správně provádět základní techniky se z tameshigiri stává pouze a jen bezduché přesekávání předmětů, které se lze, pravda, také naučit, ale nikdy nebude mít patřičný přesah a význam, který by bojová umění měla pro své stoupence mít.

Nakagawa sensei provádí techniku kiriage formou tameshigiri.

Kdy začít s praxí tameshigiri a na co si dávat pozor

To samo sebou nejde říci obecně. Každá škola, dokonce i každý instruktor, se bude na to dívat trochu jinak. Osobně si myslím, že nežli si student začne myslet na tameshigiri, měl by mít již něco odcvičeno. Tím nemyslím vyzkoušet si jednou dvakrát daný pohyb, ale mít za sebou měsíce pilného nácviku základních seků (suburi 素振り), technik japonského šermu. To je důležité nejen z důvodu bezpečnosti, ale i praktického učení. Dle mého sekání makiwar bez techniky nemá smysl. Tameshigiri je jen jeden z aspektů japonského šermu a mělo by být prováděno jako vyústění/ověření tréninkového procesu, který poskytne zpětnou vazbu o účinnosti seků.

Při praxi tameshigiri je potřeba ve všech secích dbát na již zmíněné správné tenouchi, hasuji, tachisuji, tai sabaki 体捌き – práci tělem a ne rukama, kamae 構え – postavení těla a ma-ai 間合い – vzdálenost. Na začátku praxe je mnohem lepší napřed ke stojanu přijít již v chūdan no kamae 中段の構え, odměřit si správnou monouchi no ma-ai 物打の間合い – posledních 20 cm čepele, pak se v klidu postavit do jōdan no kamae 上段の構え a s mírným nakloněním na stranu teprve provádět třeba sek způsobem kesa giri 袈裟斬り.

Pokročilí studenti by měli pracovat na technikách prováděných rovnou z battō 抜刀 – tasení. U těchto technik je mnohem obtížnější správné načasování pohybu, zvládnutí ma-ai, hasuji, tachisuji, kamae atd. Při každém seku se soustřeďte na to, abyste to nepřeháněli s nápřahem meče před samotným sekem. V horních secích je čepel jen 45° a maximálně může spadnout až do vodorovné pozice. Také se snažte dosekávat těsně za makiwaru. Tím prokážete dobré ovládání svého meče. U tameshigiri jde o to, jak to useknete a ne, že to useknete nebo hůře urazíte. V tameshigiri jde především o perfektní zvládnutí kihon waza 基本技 – základních technik či pohybů v kombinaci se správným úhlem seku.

„Při tameshigiri je nejdůležitější správná vzdálenost a potom hasuji – úhel čepele meče shodný s dráhou seku. Pokud nebudete mít správné hasuji, neprovedete dobrý sek.“

Nakagawa sensei, Praha 2018

Pavel během tréninku tameshigiri.

Jak se chovat při tameshigiri

Pro tameshigiri je dobré dodržovat některé zásady a pravidla chování, které jsou součástí praxe v naší škole pod vedením Nakagawa senseie.

V první řadě platí, že ten kdo seká, nesahá na mokrou makiwaru. K tomu jsou určeni další studenti, kteří připravují a upravují prostředí pro trénink tameshigiri. Není dobré, aby člověk, který seká, měl mokré ruce a mohlo tak dojít případně i k vyklouznutí meče.

Odseknuté kousky prosím neodkopávejte nohou.

Pokud během seku vyhodíte makiwaru ze stojanu, ustupte vzad, sklopte špičku meče dolů k zemi a nechte někoho, aby umístit makiwaru zpět na stojan. Měli byste se před sekáním domluvit, kdo bude co zajišťovat. Určitě není vhodné, abyste po neúspěšném seku na někoho ukazovali svým mečem, aby vám pomohl.

Pokud se vám nepodaří provést sek správně, neměli byste dávat najevo emoce. Berte vše jako zkušenost a vaše mysl by se měla soustředit na analýzu chyby nebo na následující sek.

Nezapomeňte, že po každém tameshigiri by student měl čepel svého meče důkladně vyčistit!