Nakagawa sensei a jeho návštěva v ČR v roce 2023

Uběhlo několik měsíců od poslední návštěvy Nakagawy Kinji senseie 中川欽詞先生 v Praze. A tak nějak vnímám, že by bylo dobré napsat pár řádek o tom, co vše se během jeho pobytu událo. Nakagawa sensei pravidelně navštěvuje ČR od roku 2008, kdy přijal pozvání Bohumila Planky, aby zde sdílel se zájemci o japonskou kulturu svou lásku k tradičním bojovým uměním, především pak k japonskému šermu battōjutsu抜刀術. V pozdějších letech, na základě hlubokého zájmu některých místních studentů, sensei začal představovat svou školu Nakagawa ryū battōjutsu 中川流抜刀術. Senseiovy aktivity vztahující se k prezentování japonské kultury se dávno neomezují pouze na oblast bojových umění. V rámci jím založené organizace Shidōkai 斯道会 v minulosti prezentoval některé další oblasti kultury své země jako například chadō 茶道 (čajový obřad), shodō 書道 (kaligrafie) či ukázky tradičních kimon 着物 a další. Ale zpět k jeho loňské návštěvě.

Nakagawa sensei naplánoval svůj přílet do ČR na polovinu letních prázdnin, konkrétně na 9. srpen 2023. Příprava aspoň základního programu senseiova pobytu ale začala několik měsíců předem, aby se stihly připravit potřebné věci. Poslední roky jsou hlavními organizátory pobytu Nakagawy senseie v ČR dvě pražská dōjō 道場 – Kenshōkan dōjō 剣捷館道場, které je zároveň honbu dōjō 本部道場 senseiovy školy a pak Kenkaku dōjō 剣客道場, které vede Martin Hradecký.

A právě prostory pražského honbu dōjō byly využívány k pravidelným lekcím, které se konaly téměř každý všední den. I přes nepřízeň doby „letních dovolených“ byly senseiovy lekce navštěvovány v hojném počtu nejen studenty z Prahy. Jak bývá již pravidlem, lekce Nakagawy senseie trvaly hodinu a půl a zpočátku svého pobytu během nich sensei kladl svůj důraz především na správné provedení základních technik – kihon no kihon 基本之基本 (základy základů). Prostřednictvím nich se snažil studentům vysvětlit důležité základní principy battōjutsu, bez kterých není dalšího pokroku. Zároveň si tak mohl ověřit, jak těmto technikám studenti rozumí. Kdo někdy navštívil lekce Nakagawy senseie, ví, že sensei 先生 prokládá svou výuku mnoha vyprávěními např. o svých trénincích pod vedením Tokutomi Tasaburō senseie 徳富太三郎先生 a třeba i zkušenostmi ze setkání s jinými styly japonského šermu.

Krom pravidelných lekcí bylo naplánováno i mnoho dalších akcí nepřímo spojených s tréninkem. Jednou z prvních takových bylo třeba srpnové víkendové setkání se zástupci Nihontō kenkyūkai 日本刀研究会 (dále jen NK), společnosti pro studium japonského meče při ČJS (www.japan.cz). Původně se měl v tomto termínu konat cvičební seminář battōjutsu pro členy NK, ale z důvodu nízkého počtu přihlášených bylo od původního plánu upuštěno a místo něj se v neděli 27. 8. 2023 realizovalo přátelské letní setkání senseie s Tomášem Sukem a Bohumilem Plankou, tedy s vedením NK, v pražském parku Ladronka. Nakagawa sensei byl očividně rád, že si může po delší době promluvit s Bohoušem a díky znamenitému překladu Jirky Borského se hodně vzpomínalo na jejich první setkání v provincii Kumamoto (Kumamoto-ken 熊本県) v roce 2006 a senseiovu spletitou cestu k založení evropského dōjō 道場.
Při setkání bylo prezentováno několik japonských mečů a tsub (鍔 nebo 鐔) ze sbírek členů NK. Sensei byl překvapen kvalitou originálů. Nicméně přiznal, že jemu, jakožto učiteli bojových umění, jde spíše o praktické použití meče, než o studium starožitností. S úsměvem vzpomínal, že v době svého studia budō uvažoval i o vážném studiu mečů, nicméně „na studium mečů nezbyl čas“. Zároveň dodává, že „k dobrému battō 抜刀 není potřeba meitō 名刀“.
Na setkání s sebou pan Planka přinesl ukázat gotický jeden a půl ruční meč a španělský rapír. Díky tomu si Nakagawa sensei mohl vyzkoušet správný úchop a ovládání obou evropských zbraní. Příjemná debata pokračovala při společném obědě v blízké restauraci, kde sensei pokračoval ve vyprávění o své cestě budōky 武道家 a svém současném životě. Nálada při setkání byla velmi přátelská.

V druhé polovině srpna se každý rok koná pravidelný několikadenní intenzivní seminář battōjutsu nazvaný gasshuku 合宿. Minulé roky bylo gasshuku vždy pod vedením Pavla z pražského Kenshōkan dōjō, ale díky senseiově přítomnosti přirozeně sensei dohlížel na výuku osobně. Pavel si tak mohl v klidu užívat lekce Nakagawy senseie, a pokud bylo třeba, plnil roli instruktora a pomáhal mladším studentům. Tentokrát trval tento seminář, vzhledem k dalším akcím senseie, „pouhé“ dva dny, které byly naplněné intenzivním tréninkem. Letní seminář probíhal v detašovaném dōjō v Malé Chuchli, v loděnici ČVUT, kde jsme se krom klasických keiko 稽古 mohli věnovat v hojné míře i tameshigiri 試し斬り. Někteří studenti měli poprvé možnost si vyzkoušet sekání bambusových tyčí, které nám byly darovány z pražského bambusária v Troji. Hodně se mluvilo o tom, jak přistupovat k samotné praxi tameshigiri, jak předejít zbytečným chybám v provádění jednotlivých technik, které by mohly vést v extrémním případě i k poškození meče a vytvoření např. hakobore 刃こぼれ. Sensei nezapomněl zmínit své zklamání z toho, že mnoho lidí z veřejnosti tameshigiri vnímá spíše jen jako atrakci a dávají tak najevo, že nerozumí skutečnému významu tohoto tréninku. Nejen tréninkem jsme trávili náš čas. O senseiovi se ví, že má rád dobré jídlo, sám znamenitě vaří, navíc je velice milým hostitelem, a tak účastníkům semináře připravit tradiční japonský oběd, který ocenili naprosto všichni. Volné chvilky jsme využili k dotazům směřujícím k senseii a následným hovorům na různá témata. Na seminář dojelo okolo dvaceti studentů z celé ČR, kteří tak využili příležitosti být v senseiově blízkosti a čerpat z jeho bohatých zkušeností.

Poslední týden v srpnu Nakagawa sensei přijal pozvání přátel k návštěvě města Bardějov na Slovensku. Krom poznávání krás slovenské přírody sensei navštívil i místní městské slavnosti. Nakagawa sensei byl požádán, zda by příští rok opět nenavštívil Bardějov a při té příležitosti, zda by nebyl ochotný provést veřejnou ukázku jeho battōjutsu. Senseiovi se tato myšlenka zalíbila a tak není vyloučeno, že to nebyla jeho poslední návštěva Bardějova.

Začátek září byl ve znamení senseiovy osmidenní návštěvy v Bohumilči u Českého Dubu, kde bydlí Radovan s Míšou. V průběhu senseiova pobytu Radovan s Míšou na svém mlýně pořádali již druhý ročník dvoudenního kulturního „Festivalu na Mlýně u Křížků“. Nakagawa sensei předem počítal s tím, že se zapojí do programu nejen přednáškou o japonském šermu, ale také vedl workshop sushi ataké veřejné tréninky jak pro děti, tak i pro zájemce z řad dospělých. Pořadatelé akce Míša a Radovan Křížkovi využili této příležitosti a pozvali i další přátele a studenty senseie na tento kulturní festival, který tak dostal výraznější japonskou stopu. Festivalu se zúčasnil například Ing. Tomáš Suk z Nihontō kenkyūkai s ukázkou japonských mečů a mečového příslušenství. Dále paní Yoshimi Yokoyama, která vedla workshop japonské kaligrafie a japonská kimona představila zprostředkovaně Karolína Suková. Pavel z pražského Kenshōkan dōjō dostal úkol provést malé enbu 演武 (veřejnou ukázku) Nakagawa ryū battōjutsu s předvedením technik tameshigiri. To, že akce byla vydařená a že se tam senseiovi líbilo, bylo poznat i z toho, že přislíbil svou účast na tomto festivalu i příští rok.

Hned druhý den po návratu z Bohumilče, tedy v sobotu 9. září, Nakagawa sensei navštívil tradiční letní akci nazvanou „Japonský den“, který pořádá Botanická zahrada v Průhonicích ve spolupráci s Česko-japonskou společností. Tuto letní velmi příjemnou akci spojenou s japonskou kulturou pravidelně navštěvuje velký počet návštěvníků. Můžete zde ochutnat mnoho japonských pochutin a seznámit se různými oblastmi kultury Země vycházejícího slunce. Pražští studenti Nakagawa ryū jsou pořadateli již několik let zváni, aby zde prezentovali své budō 武道, a tak i tentokrát bylo domluvena malá ukázka japonského šermu. I přes částečnou únavu z nabitého programu sensei souhlasil, že se sám bude ukázky účastnit. Sensei v rámci vystoupení předvedl velice elegantním způsobem techniky nitō 二刀 (dvou mečů), zatímco jeho pražští studenti předvedli techniky happō nuki 八方抜き, kumitachi 組太刀 a nakonec i tameshigiri. Této akce se pravidelně účastní i lidé z Restaurace Miyabi 雅, nejdéle fungující japonské restaurace v ČR, a tak přirozeně došlo k setkání Nakagawy senseie s paní Darjou Kawasumi, majitelkou Miyabi. Během jejich rozhovoru společně „upekli“ společné setkání v Miyabi s ukázkou čajového obřadu pro studenty jeho školy.

Hned následující den byl Nakagawa sensei pozván Karolínou Sukovou na akci pořádanou Klubem kimon, který Karolína vede společně s kolegyněmi. Akce byla tematicky nazvána „Piknik se senseiem“ a šlo o další velmi příjemné setkání nad japonskou kulturou za účasti senseie a jeho povídání.

Druhou polovinu září Nakagawa sensei navštívil své studenty v Polsku, kde krom pravidelných tréninků vedl semináře, přednášky, ukázky battōjutsu a chadō (čajového obřadu). Sensei také jeden den navštívil dětské pacienty na oddělení dětské onkologie ve Varšavě, aby s dětmi mohl mluvit o japonské samurajské kultuře a především s nimi strávil nějaký čas v živé debatě. Na výrazech zúčastněných byl vidět zájem a především radost z nečekané návštěvy. Krom všech již zmíněných aktivit Nakagawa sensei také pomohl nastartovat novou tréninkovou „skupinu Zatoichi 座頭市“, jejíž řady jsou složeny ze zájemců/studentů mající některé ze zrakových postižení. Nakagawa sensei později zmiňoval, že je toto pro něj samotného úplně nová výzva, jak zprostředkovat toto umění lidem s podobným postižením. V případě studentů s některými z lehkých zrakových vad nebylo třeba příliš upravovat výuku a samotný trénink. Ale u studentů s vážnou vadou zraku již bylo třeba vytvořit specifické prostředí a tomu upravit i způsob výuky. Nicméně Nakagawa sensei byl velice nadšený z této pro něj nové zkušenosti a z toho, že je možné určitou formou trénovat battōjutsu i s lidmi s podobným postižením.

Po svém návratu zpět do Prahy vedl Nakagawa sensei poslední zářijovou sobotu seminář zaměřený na základy tradiční přípravy japonského čaje matcha 抹茶. Jak jistě sami víte, sensei se poslední roky snaží přivést své studenty k chadō, protože dle jeho slov by se studenti tradičních bojových umění měli vzdělávat i v jiných oblastech japonské kultury. Tento přístup byl praktikován i ve feudálním Japonsku a označuje se termínem bunbu ryōdō 文武両道. Mnoho lidí přesně neví, co tento termín znamená, a tak využiji tohoto textu k malému přiblížení. První znak bun 文 doslova znamená „písmeno“ či „psaní“. V závislosti na termínu bunbu ryōdō je tento znak vztahován k umění či jiným kulturním oblastem jako například shodō (kaligrafie), kadō 華道 (aranžování květin) anebo třeba již zmíněné chadō (čajový obřad). Jinými slovy, představuje zvládnutí všeobecného vzdělání a kulturních studií. Druhé kanji bu 武 znamená „vojenské“ nebo chcete-li „bojové“ a je většinou chápáno jako vojenské záležitosti nebo bojová umění. Třetí znak ryō 両 znamená „obojí“. A nakonec poslední znak dō 道 znamená „cesta“ nebo chcete-li „životní praxe“. Dohromady z toho vyplývá, že termín bunbu ryōdō znamená schopnost vyniknout jak ve vzdělání, tak i v bojových uměních. Tvrdí se, že tento termín je starý jako slavný literární příběh Heike ze 13. století, ale popravdě se přesně neví, kdy byl tento termín poprvé použit. Nicméně vzájemná kombinace prvních dvou znaků bun 文 a bu 武 byla velice populární již ve starověkém Japonsku.

Ale zpět k hlavnímu tématu tohoto textu. Nakagawa sensei jde svým studentům příkladem a i on sám se stále snaží vzdělávat se v mnoha oblastech kultury. Pokud se zaměříme na tradiční přípravu čaje, tak Nakagawa sensei se v minulosti částečně seznámil se základy přípravy čaje školy omotesenke 表千家 a některých minoritních samurajských příprav čaje, které jsou svou formou specifické. I když na podobných seminářích sensei mluví o tom, že jeho znalosti chadō jsou nedostatečné, je zajímavé sledovat senseie během samotné čajové přípravy, kdy je patrný pokorný přístup, snaha o vytvoření příjemného prostředí pro hosta spojený s následnou degustací čaje. Pro všechny zúčastněné byl čajový seminář velice příjemným zážitkem.

V rámci víkendových seminářů se uskutečnily také dva mimopražské semináře, v Děčíně (organizovali Vladimír Budín a Tomáš Hořejší) a pak v Mladé Boleslavi (organizoval Radovan Křížek).

Nakagawa sensei v minulosti během svého pobytu v ČR vždy navštívil děčínské studenty. Rok před tím to ale nebylo možné, protože byl sensei v Čechách pouze krátkou dobu. A tak není divu, že se kluci z Děčína těšili na další společné setkání se senseiem, který byl také nadšený z této návštěvy. Tomáš s Vláďou skvěle připravili své dōjō pro keiko a jako vždy byli i vynikající hostitelé. Celý den byl tak velice zajímavý z mnoha ohledů. Nakagawa sensei svou výuku řídil podle úrovně přítomných studentů se snahou naučit především správné provedení technik spadajících pod kihon no kihon. V závěru tréninkového dne přišel čas i na techniky tameshigiri, které byly prováděny na smotaných rohožích a také na zavěšeném lanu, o kterém se zmiňoval během minulého semináře v tomto dōjō sensei jako o velmi zajimavé variantě tréninkové praxe tameshigiri. Tak zase příští rok v Děčíně.

V Mladé Boleslavi se taktéž pravidelně koná výukový seminář pod vedením senseie a letošní rok nebyl výjimkou. Tento seminář byl zaměřen na základní techniky a jejich správné provedení. Sensei zmiňoval, že by byl rád, kdyby si studenti osvojili tyto techniky a nedělali v nich chyby. Pokud porozumíte základním waza 技, můžete se věnovat i pokročilým formám. Bez znalosti základů to ale nejde – Shoden no kata mo kono ryūha no okuden gata desu 初伝之型もこの流派の奥伝型です, což znamená „shoden no kata je zároveň okuden gatou školy“.

Proběhl ještě i jeden další pražský seminář. Obsahem semináře byly techniky z různých úrovní školy. Nakagawa sensei ukazoval techniky kihon waza 基本技 (základní techniky), tak i pokročilé formy školy. Sensei věnoval více pozornosti v provedeních technik jednotlivých studentů a snažil se jim pomoci. Nakagawa sensei vysvětloval správné zapojení boků a význam jejich pohybu v technikách. Vzpomínám si, jak nejen na tomto semináři bylo zajímavé sledovat pohyby Nakagawy senseie, které jsou jednak velmi elegantní, ale zároveň především plně funkční a to i přesto, že sensei sám si stěžuje na zhoršující zdravotní stav svých ramen, která mu, dle jeho slov, znemožňují trénovat v plné intenzitě. Jsem rád za každou chvilku, kdy se Nakagawa sensei věnuje našemu tréninku.

Ani při svém pražském pobytu se sensei nesoustředil pouze a jen na keiko, ale věnoval svůj čas i dalším společenským aktivitám. Na začátku měsíce října například navštívil prostory organizace Dobroduš, což je centrum následné péče, určené pro lidi se zkušeností s dlouhodobým duševním onemocněním. V rámci této plánované návštěvy senseie byla na programu přednáška, během které Nakagawa sensei s hosty hovořil obecně o japonské tradiční kultuře. Následně sensei nechal hosty se ptát a trpělivě jim odpovídal na jejich všetečné dotazy. Navíc Nakagawa sensei předem připravil pro hosty malé pohoštění ve formě sushi 寿司 a japonského zeleného čaje.


Další z těchto mimotréninkových aktivit byla senseiova říjnová návštěva lesní školky Lískáček, kaple Sv. Václava a galerie Za Zrak. V podvečer poté spolu s jedním ze svých žáků, Pavlem Dubným, předvedl sensei ukázku technik japonského šermu svého stylu Nakagawa ryū battōjutsu a také čajový obřad s následnou degustací v prostorách Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.

Spolek přátel bojových umění při ČJS (Česko-japonské společnosti) uspořádal v říjnu jednu ze svých akcí pod názvem „Večery bojových umění“, která byla tentokrát pochopitelně zaměřena na umění battōjutsu s hlavním hostem – Nakagawou senseiem. V rámci tohoto večera se nejprve promítal krátký sestřih z původně výukového materiálu natáčeného Tokutomi Tasaburō senseiem, který, jak již víte, byl učitelem Nakagawy senseie. Před následnou debatou Nakagawa sensei vzpomínal na své zážitky z tréninkových lekcí s Tokutomi senseiem. Bylo hezké slyšet, jak laskavě sensei mluvil o svém učiteli, bylo cítit jejich neustálé „propojení“. Večer pokračoval dále v debatě o věcech nejen spojených s praxí battōjutsu.

V říjnu také došlo na již zmiňované setkání v Miyabi. Již mnoho let trvá přátelství mezi paní Darjou Kawasumi, majitelkou restaurace Miyabi, a Nakagawou senseiem. Paní Darja je dlouhodobá podporovatelka japonské kultury v ČR obecně. Pokaždé během senseiových návštěv ČR se koná nějaká společná akce v Miyabi. Letos sensei požádal paní Darju, zda by byla ochotná připravit pro jeho studenty ukázku tradičního čajového obřadu spojeného s malým občerstvením v novém čajovém domku v prostorách své pražské restaurace. Paní Darja byla v té době po náročné operaci, a tak požádala Petra Žemlu, zda by asistoval u přípravy čaje, a sama se pak vynikajícím způsobem zhostila role průvodkyně tohoto večera. Paní Darja tak hosty, kterých nakonec bylo 16, detailně provedla tradičním čajovým obřadem. Vysvětlila jednotlivé zákonitosti chadō, představila povinnosti hostitele i jednotlivé role v pozici hostů. Bylo to velice zajímavé, hosté se dozvěděli, jak bývá připravena tradiční čajová místnost a co vše v ní z pravidla nalezneme. Paní Darja své vyprávění zároveň prokládala mnoha vlastními zkušenostmi ze života v Japonsku. Paní Darja je neuvěřitelná hostitelka a tak byl tento večer pro všechny zúčastněné opravdu velice příjemný a obohacující.


Nakagawa sensei se v jednu chvíli v rámci svého pobytu již pravidelně několik let dostává do role studenta. A to při příležitosti specifických střeleckých výcviků, které pro něj připravují instruktoři Akademie Aegis – Martin Hradecký spolu se svým kolegou Alešem Vondráčkem. Nejde o žádné tzv. zábavné střílení, ale o seriózní výcvik v obranné střelbě z krátké palné zbraně a i letos si tento jednodenní seminář sensei velice užil. Martin Hradecký, krom toho, že je velice zkušeným instruktorem obranné střelby, je zároveň dlouholetým studentem senseie a zároveň vedoucím pražského Kenkaku dōjō.

Během každé své návštěvy ČR Nakagawa sensei navštíví keiko spřáteleného pražského oddílu ninjutsu 忍術 – Bujinkan Dōjō Prague 武神館道場プラハ (www.bujinkanprague.com) a tak i tentokrát se se studenty tohoto oddílu podělil o své zkušenosti a techniky japonského meče vycházející z jeho školy Nakagawa ryū. Studenti Bujinkan Dōjō Prague se tak mohli seznámit s jiným přístupem k technikám japonského šermu, než kterému se sami věnují. Pro studenty bojových umění je důležité se seznamovat s jinými styly beze snahy něco hodnotit. Hlavním záměrem by mělo být rozšiřovat si své znalosti a zkušenosti. A nejen z tohoto důvodu tuto lekci pravidelně navštěvuje většina studentů pražského oddílu ninjutsu, protože přistupují ke své praxi s přesvědčením, že skutečné budō lidi může sblížit.

Vlastně tak trochu shodou okolností došlo ke konci října k přátelskému setkání Nakagawy senseie a Miury Masaru senseie 三浦大先生, který je uznávaným učitelem tradičního karate-dō 空手道, dlouhodobě žijící v Itálii. K tomuto setkání došlo při příležitosti semináře Miury senseie ve Slaném, o kterém jsme se dozvěděli během děčínského semináře. Po tréninkové lekci prvního dne tohoto semináře Nakagawa sensei poseděl s Miurou senseiem a ostatními studenty karate v nedaleké restauraci, kde rozmlouvali na téma budō a hledali podobné či společné prvky jejich umění.

Během svého loňského pobytu vedl Nakagawa sensei pro své studenty opravdu velké množství tréninků. Proběhlo také několik lekcí pro instruktory či starší studenty školy. Tyto lekce se konaly nejen v dōjō, ale například v areálu bambusária v pražské Troji (www.bambusy.cz). To byla sama o sobě velice zajímavá akce, kdy jsme začali posezením nad čajem spojeným s povídáním s majiteli bambusária a následně jsme pokračovali tréninkem a pokročilými formami tameshigiri procvičovanými na bambusových tyčích, které nám byly pro tento účel darovány. Nakagawa sensei tehdy opravoval přítomné v mnoha zajímavých detailech jednotlivých technik seků, což bylo pro naši praxi velmi přínosné.

Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost býti na většině senseiových lekcích, měl jsem zajímavou příležitost sledovat senseiovu výuku v průběhu jeho pobytu. „Nálož“ inspirace jak pro vlastní trénink, tak pro lekce s ostatními je ohromná. Vážím si těchto příležitostí a vnímám je i jako závazek pro mé další studium. Nakagawa sensei během jednoho setkání mimo keiko mluvil pochvalně o úrovni studentů, případně poukazoval na oblasti, ve kterých bychom se měli zlepšit. Obecně si pochvaloval přátelskou atmosféru, která panovala na většině tréninkových lekcích.

Když už se blížil senseiův návrat do Japonska, uspořádali jsme na rozloučenou „sayonara párty さよならパーティー“. Sešli jsme se v klubovně na loděnici, abychom zavzpomínali na všechny společné zážitky z uplynulých tří měsíců, které sensei pobývat v Evropě. Samo sebou jsme poděkovali senseiovi za čas a péči, kterou nám všem věnoval. Všichni si uvědomujeme, jaké máme štěstí, že za námi Nakagawa sensei přijíždí pravidelně na dlouhou dobu, aby nám předával své dovednosti.

I tento rok (2024) se můžeme těšit na návštěvu Nakagawy senseie v ČR, Polsku a Slovensku. Senseiův přílet do Prahy je tentokrát naplánován na samotný závěr srpna. Můžeme se tak těšit na další tréninkové lekce a další akce v přítomnosti našeho učitele, Nakagawy Kinji senseie.

Na závěr bych rád poděkoval Jirkovi Borskému za pomoc s překladem na většině akcí se senseiem. Bez jeho pomoci by některé události bylo jen těžké uspořádat. Kromě Jirky bych také rád poděkoval Tomášovi Sukovi a Martinu Hradeckému za pomoc při přípravě tohoto textu. Bez nich bych málem pozapomněl na některé z událostí. Jednoduše se stále se potvrzuje, že společná praxe je obohacující. 😉

Tak na viděnou v dōjō.

Pavel S.